SLUŽBY


Vedení účetnictví

 • kompletní zpracování účetnictví a další účetní služby
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • vedení evidence majetku
 • vedení pokladní knihy
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly a podobné účetní služby
 • účtování zahraničních faktur

Daňová evidence

 • zpracování předaných dokladů
 • peněžní deník, pokladní kniha
 • přehled o příjmech a výdajích
 • přehled o majetku a závazcích
 • kniha pohledávek a závazků
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • kontrola zálohových plateb a další účetní služby
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování přehledů pro OSSZ a ZP

Daňová přiznání

 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přiznání k dani z přidaného hodnoty, kontrolní hlášení
 • přiznání k dani silniční apod.

Ostatní služby

 • zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP)
 • vedení účetnictví společností v insolvenčním řízení (konkurs, likvidace, reorganizace)
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování účetnictví pro vybrané neziskové organizace
 • kalkulace, analýzy, finanční reporting
 • statistické výkaznictví