Orientační ceník služeb

Cena za poskytované služby se sestavuje individuálně v závislosti na kvalitě dodávaných podkladů a podle rozsahu a náročnosti požadovaných služeb. Základním měřítkem pro stanovení ceny je množství účetních zápisů - položek. Položkou se rozumí zaúčtovaný doklad či řádek dokladu. Konečná cena za vykonané služby závisí na individuální situaci klienta a stanoví se až po zhodnocení samotného účetnictví a všech potřebných úkonů s ním spojených.

U stálých klientů je možné sjednat cenu za vedení účetnictví paušálně. U plátců DPH je sestavení daňového přiznání již zahrnuto v ceně, ostatní daňová přiznání se účtují samostatně.

Daňová evidence:

Daňová evidence - neplátce DPH (do 30-ti položek)

Daňová evidence - plátce DPH (do 30-ti položek)

Účetní položka v daňové evidenci (do 100 položek)

Účetní položka v daňové evidenci (od 100 položek)

Podvojné účetnictví:

Podvojné účetnictví - neplátce DPH (do 60-ti položek)

Podvojné účetnictví - plátce DPH (do 60-ti položek)

Účetní závěrka

Účetní položka (do 100 položek)

Účetní položka (od 100 položek)

Daňová přiznání:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. přehledů ZP a ČSSZ

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání k dani silniční (1 automobil)

Ostatní daně

Ostatní služby:

Rekonstrukce účetnictví

Statistické výkazy

Odborné poradenství


Nejsem pláce DPH, uvedené ceny jsou bez DPH.


od 1.000,- Kč/měsíc

od 1.500,- Kč/měsíc

15,- Kč

13,- Kč


od 2.000,- Kč/měsíc

od 2.500,- Kč/měsíc

od 1.500,- Kč

20,- Kč

18,- Kč


od 1.500,- Kč

od 2.500,- Kč

od 500,- Kč

od 300,- Kč

dle dohody


od 350,- Kč/hod

dle dohody

500,- Kč/hod

Pro sestavení nezávazné cenové nabídky mě kontaktujte.